Core team

Alexander Buslaev

Alexander Buslaev

Alex Parinov

Alex Parinov

Vladimir Iglovikov

Vladimir Iglovikov

Evegene Khvedchenya

Evegene Khvedchenya

Mikhail Druzhinin

Mikhail Druzhinin

Contributors

vfdev-5
arsenyinfo
ZFTurbo
Arquestro
MichaelMonashev
StrikerRUS
qubvel
IliaLarchenko
IlyaOvodov
LinaShiryaeva
alekseynp
alexander-rakhlin
toshiks
erikgaas
KiriLev
marcocaccin
alexobednikov
ocourtin
alimbekovKZ
libfun
skmatz
bfialkoff
ah651
belskikh
aidonchuk
akarsakov
Erlemar
sneddy
artyompal
bmabey
cdicle
DBusAI
daisukelab
Datasciensyash
cortwave
maruschin
georgymironov
steermomo
hassiahk
Ingwar
jaehyuck0103
jveitchmichaelis
kirillbobyrev
Kupchanski
maksimovkonstantin
amirassov
kaichoulyc
rsokl
SunQpark
bes-dev
gavrin-s
tashay
tmramalho
timgates42
timeous
t-hanya
Vcv85
johngull
WesleyYue
gyani-sunkara
jovenwayfarer
notmatthancock
tatigabru
Diyago
benihime91
juanma9613
adimyth
K4rBie
telemachor